Kiosk

Kiosken på Lørenbanen er vinterstengt.

 

IMG_3522

Her får du kjøpt nystekte vafler, varme pølser fra Strøm-Larsen, avkjølende is, nytraktet kaffe, leskende smoothie og mye annet godt!

Du kan betale med kontanter eller Vipps til 22712 (Hasle-Løren Fotball-kiosk).

Kiosken drives på dugnad og bemannes av foreldre til spillere på lag i klubbens fotball yngres-avdeling. Overskuddet fra kioskdriften går i sin helhet tilbake til yngres-avdelingen.

I år har hver lagenhet fått tildelt hver sin uke de skal bemanne kiosken. Noen lag har fått en lørdag, søndag eller ekstra dag i tillegg, mens to lag har fått to uker. Dette vil gå på rundgang fra år til år slik at belastningen blir mest mulig likt fordelt mellom lagene.

Høstens vakter er fordelt slik:

kioskvakter2017

Vi legger opp til at det skal være to på vakt hver dag. Det er ikke alle dager som er like hektiske, men det er veldig sosialt og trivelig å være flere sammen.

Andre ting som kan være greit å vite for kioskvaktene:

  • Kioskgruppen kontakter lagleder/dugnadsansvarlig i forkant av vakten, som påminnelse og for å gi informasjon
  • Alle kioskvakter skal ha med seg 3 liter vaffelrøre til sin vakt.
  • Nøkkel og vekslepenger får kioskvaktene fra en i kioskgruppen. Dette beholder laget hele uken og levere videre til nestemann på listen
  • Instruksjoner, veiledninger og prislister finnes i kiosken.
  • Ta på deg ditt bredeste smil og beste humør!

Kioskgruppen
Kioskgruppen består av tre foreldre som koordinere driften av kiosken. Vi har kontakten med lagleder/dugnadsansvarlig ved fordeling av vakter og innsamling av vaktlister. Vi har ansvar for innkjøp av varer til kiosken, kontakt med kioskvaktene, kontroll av omsetning og føring av regnskap.
Kioskgruppen består av Elisabeth Katai Knudsen (G02), Laura Wortinger Bakke (G08) og Heidi Sønsthagen (G01).

Hasle-Løren fotball © 2016