G01

Kontaktpersoner

Trener:
Kim Rønningstad 48454749 trenerkoordinator@hasle-loren.no

Lagleder:
Heidi Sønsthagen 97560537 leder@hasle-loren.no


G01 er nå del av rekruttlaget og har som regel 3 treninger i uka.
Gode hospiteringsordninger, noe som åpner for god sportslig og sosial utvikling.
Vi har vår egen Facebookgruppe hvor alt av beskjeder kommer fortløpende (lukket gruppe):

https://www.facebook.com/groups/1443883149201702/

Hasle-Løren fotball © 2016