G09

Vi har i overkant av 30 spillere på G09-laget. 4 trenere og noen velvillige laghjelpere. På denne siden vil du finne informasjon  og oversikt over hva vi gjør av treninger, kamper og cuper i 2017.

 

Lagleder og kontaktperson for Gutter født 2009 er :

Christina Haraldsen (christinaharaldsen@gmail.com)

Tlf 952 18 098

Trenere:

Øystein Tunsjø  (otunsjo@ifs.mil.no ) Tlf 970 07 019

Thomas Falch (t.falch@hotmail.com) Tlf 413 13 199

Geir Flaatten (geirflaatten@gmail.com) Tlf 900 24 398

Erik Bakke (erba@danskebank.no) Tlf 992 36 170

 

Laget har en egen lukket facebookgruppe som du finner ved å søke på Hale/Løren G09 på Facebook.

 

 

Hasle-Løren fotball © 2016