Årlig møte i Hasle-Løren IL, Avd. Fotball yngres og Fotball senior

vectornet-glenn-jones-12_big

Tirsdag 16. februar 2016 Kl. 17:30 – ca.19:30

Klubbhuset, Løren Idrettspark.

Velkommen til årsmøte i Hasle-Løren fotball. Alle medlemmer har stemmerett.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
  3. Behandle fotball yngres og fotball senior sin beretning og godkjenne gruppenes årsmøtebehandling under det samme.
  4. Behandle fotball yngres og fotball senior sitt regnskap og budsjett samt godkjenne gruppenes årsmøtebehandling under det samme
  5. Valg av styre og gjennomgang av støtteapparat
  6. Behandle mulig sammenslåing av fotball yngres avdeling og fotball senior
  7. Behandle foreliggende sportsplan og deler av klubbhåndbok
  8. Behandle innkomne forslag

Velkommen, hilsen Styret i Hasle Løren IL Fotball yngres og Interimsstyre Fotball senior

Har du noe du ønsker diskutert på årsmøtet kan du sende e-post til leder, Heidi Ates, eller styremedlem Andreas Brekke.

Legg igjen en kommentar