Fair Play på fotballcamp

På årets sommercamp har det vært jobbet med Fair Play i tillegg til å utvikle fotballferdighetene. Det har gitt resultater. Barna har vært flinke til å snakke og motivere hverandre. Fredag fikk en fra hver av gruppene tildelt Fair Play pris.

Trivselsregler

Vi startet campen med å gå gjennom tre enkle trivselsregler som alle barna skulle følge. Disse var:

  • Vær en god lagspiller og venn
  • Hold deg unna slossing, erting og mobbing. Si i fra om du opplever det
  • Gjør det som trenerne sier

Hva vi sier påvirker trivselen vår

Alle deltakere er også med på 20 minutter langt opplegg om Fair Play det ble snakker om hva vi kan si for å bygge god lagånd. Det er lov å gjøre feil på fotballbanen. Men hva sier vi for at lagkameraten din skal oppleve mestring likevel? Barna fikk fylle en «fotball» med ord og setninger som vil bygge god lagånd. Det som kom på tavla var blant annet

Bra jobba – Neste gang sitter den – Bedre lykke neste gang – Du er god i fotball – … og mye mer

Fotballcamp er også lek

Utover all trening, og fysisk aktivitet har vi laget ulike aktiviteter for å skape fellesskap og samhold blant barn. Dette har vært quiz og ulike andre leker.

Foreldre er viktige

For å få til god trivsel er foreldre de viktigste for barna. Foreldre har fått sendt ut en litt lenger liste med trivselsregler, og vil bli kontaktet om reglene brytes. Men snakk med barna dine om holdningskontrakten og trivselsreglene. La barna forklare de vanskelige ordene og fortelle eksempler. Slik kan vi få en klubb der alle trives uten erting, mobbing rasisme.

Vi har fått mye inspirasjon av Nesøya sitt arbeid med fair play og deres språk kampanje.

Hilsen Fair Play-ansvarlig Mette Mannsåker og sporstlig leder Vanja Stefanovic.

Legg igjen en kommentar