Fotballspillerne i Hasle Løren trives

Om lag halvparten trives veldig godt, og jentene trives nesten like godt som gutta.

Men klubben har også noen utfordringer.

For første gang har Hasle Løren fotball gjennomført en trivselsundersøkelse med spillerne våre. Klubbens fotballspillere fra 8 og til 16 år har blitt invitert til å delta. Alle svar har vært anonyme. 

73 prosent av alle de som har svart trives veldig godt. Det er barna i 12 års alderen som trives aller best. Der svarer 18 av 20 at de trives veldig godt.

Bare 4 prosent svarer at de ikke trives så godt, mens 23 prosent trives passe godt.

De som har det bra i klubben oppgir en rekke grunner for det:

Venner, er viktig, men også gode trenere. Mange synes rett og slett at det er gøy å spille fotball, og de opplever det godt å ha gode lagkamerater som inkluderer støtter og oppfører seg bra.

Av de som ikke trives like godt, etterlysers det flere cuper, mer utfordring og mer fokus på teknikk. Noen nevner også at det er litt for mye kjefting.

“Mine venner er der, jeg elsker fotball og det er gøy når treneren sier at jeg er flinkere enn sist. “

– sier en av de som har svart på spørreundersøkelsen

Det er flest i alderen 12 og 14 år som spiller fotball for å bli veldig god. Av 12-åringene er det den ambisjonen som motiverer de fleste, og både jenter og gutter er like opptatt av dette. I de andre aldersklassene er det det å ha det gøy som motiverer mest, mens det å få og å være sammen med venner, ligger på en god tredjeplass. For de eldste er helsa viktigst – å spille fotball for å få bedre helse.

Hvor ofte vil dere spille fotball, spurte vi:

Mange er ivrige og vil gjerne spille tre ganger i uken eller mer. Både blant 13 åringene og de fra 16 år og oppover, ønsker flertallet å spille fire ganger i uken. Blant de på 14 og 15 år ønsker faktisk de fleste å trene hver dag!

Guttene er generelt mest gira på å trene hver dag. 40 prosent av guttene, uavhengig av alder, ønsker daglige treninger, mot 11 prosent av jentene. Men 4 av 10 jenter kan godt tenke seg å bruke tre kvelder i uken på fotballbanen.

Noen trener bare med laget, andre spiller også ball utenom. Her er 12-åringene mest ivrige. 11 av de 20 som svarte spiller daglig utenom organisert trening. Uavhengig av alder svarer over 90 prosent at  spiller ball utenom treningstid enten av og til, eller hver dag. De eldste spiller sjeldenere ball på egen hånd enn de yngre.

Dessverre har bare halvparten av våre fotballspillere svart på undersøkelsen, færreste i de yngre aldersklassene hvor foreldre må hjelpe barna å svare.

– Men 141 har svart, nok til å gi en god pekepinn på hvordan våre aktive medlemmer har det på Lørenbanen.  Så får vi heller jobbe for at enda flere svarer neste gang, sier Mette Mannsåker.

Hun er klubbens Fair Play-ansvarlig og har sammen med resten av Fair Play-komiteen gjort en stor innsats for å kartlegge hvordan barn og unge i klubben vår har det.

Spørreundersøkelsen er et ledd i hasle Lørens Fair Play-satsning og skal brukes aktivt i klubbens videre arbeid for å sikre at barn og unge har det bra i klubben, både på trening, kamp og sosialt. 

Men det er ikke alt som er like bra.

Mobbing og rasisme

 • Urovekkende mange har sett at andre har opplevd mobbing. 114 av 141 har ikke opplevd mobbing selv, men 27 av de spurte har opplevd det, og det er 27 for mange. Flere sier at de har opplevd at andre har blitt mobbet eller blitt utsatt for rasisme, sier Mannsåker.

Det er flest gutter som har opplevd selv å bli mobbet/utsatt for rasisme. 21 gutter har opplevd dette, mot 6 jenter. På spørsmål om hva de gjorde da de så det, svarer de fleste at de sa fra til trener, noen sa fra til dommer eller foreldre. I ett tilfelle tok dommer selv tak i det.

 • Vi håper at vår fokus på fair play, gode holdninger og bruk av kampverter på alle kamper (husk at det er dere foreldre som må hjelpe til her), vil føre til at ingen skal oppleve rasisme og mobbing igjen, sier Mannsåker. – Vi ser at en del av de som har sagt i fra om dette ikke vet om det har hjulpet. Det må vi også gjøre noe med.

Mange trives altså i klubben – men hva kan klubben gjøre for at det blir enda gøyere å spille fotball?

 • Barna og ungdommene har selv noen innspill:
 • Mer cuper!
 • Mer banetid og større bane slik at vi kan trene både på 7er, 9er og 11er.
 • Flere sosiale samlinger for å bli bedre kjent- som paintball, fangene på fortet, piknik, strandtur, is og grillings.
 • Gutter og jenter kan spille og trene mer sammen.
 • Variere øvelsene mer – medbestemmelse i øvelser.
 • Mindre press – det blir fort så seriøst
 • Fiks garderobene
 • Mere reiser

Se sammendraget av trivselsundersøkelsen 2022 i pdf-fil nedenfor.

Illustrasjonsfoto fra freepik.com

Legg igjen en kommentar