Hasle-Løren IL om Qatar-tildelingen

Hasle-Løren IL Fotball er sterkt bekymret for mangelen på respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter i Qatar.

Som de fleste andre fotballklubber her til lands har Hasle-Løren IL Fotball fulgt utviklingen i Qatar med uro og bekymring. Det er av klubbens oppfatning at VM i fotball 2022 aldri burde vært lagt dit. I årene siden tildelingen har det på ingen måte vært gjort nok fra fotballens side for å bedre respekten for menneskerettigheter og arbeidstakervilkår i arrangørlandet.

Styret i Hasle-Løren IL Fotball har etter en helhetsvurdering likevel vedtatt at klubben på det nåværende tidspunkt ikke vil stemme for en norsk boikott av Fotball-VM i Qatar 2022.

Vedtaket baserer seg på den informasjonen styret har pr. mai 2021, og er i tråd med anbefalingene fra flertallet i det såkalte Qatar-utvalget, som ble ledet av Sven Mollekleiv.

I en kompleks og vanskelig sak har styret respekt for de klubber som stemmer for boikott. Vi er enig med dem som påpeker at «dialoglinjen» ikke har gitt ønskede resultater så langt. Like fullt er det ikke entydig for oss at en norsk boikott av mesterskapet vil dytte utviklingen i Qatar i en mer positiv retning. Vi er også usikre på hvordan en boikott vil påvirke norsk fotball på sikt.

I Hasle-Løren IL Fotballs vedtak ligger det en klar forventning om at Norges Fotballforbund (NFF) følger opp funnene og anbefalingene som er presentert i Qatar-utvalgets rapport. Vi ber om at NFF leder an i det internasjonale arbeidet med å legge press på FIFA og VM-arrangøren Qatar.

Dette arbeidet må starte umiddelbart. NFF må bruke alle sine tilgjengelige kanaler, både de politiske, administrative og sportslige, til å bedre situasjonen for migrantarbeiderne i Qatar spesielt – og øke bevisstheten rundt respekt, fair play, åpenhet og menneskeverd i den internasjonale fotballen generelt.

Hilsen Styret i Hasle Løren Fotball


Klikk her for mer informasjon om situasjonen i Qatar, Qatar-utvalgets rapport og hvordan NFF har engasjert seg i saken https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fotball-vm-i-qatar-2022/#189971

Legg igjen en kommentar