Hasle-Løren skal stå for Fair Play!

Hasle Løren jobber aktivt med å innarbeide en sterk kultur for Fair Play, der spillere, trenere, lagledere og foreldre er en viktig del av arbeidet. Vi jobber med tiltak både på trening, kamp og andre arrangement i regi av klubben. Dessverre så opplever vi for ofte hendelser som ikke er i samsvar med våre verdier for Fair Play.

Klubbdommer Henrik i aksjon på Lørenbanen

Engasjement er en stor del av fotballen. Vi oppfordrer til det, og vi ønsker det! Engasjement i riktig form er positivt.

Klubben tolererer at spillere og dommere gjør tekniske og taktiske feil på banen. Vi har imidlertid nulltoleranse for avvik fra Fair Play-reglementet. Det gjelder spesielt fra foreldre og tilskuere, som også skal være rollemodeller for våre barne- og ungdomsspillere.

Hasle-Løren har over mange år utviklet et flott konsept for klubbdommere. Mange klubber ser til oss og ønsker seg lignende ordninger, der jenter og gutter fra 13-årsalderen dømmer kamper i barnefotballen. 

Vi har den siste tiden opplevd enkelthendelser som har satt sterkt press på noen av våre klubbdommere. Uakseptabel oppførsel fra publikum rettet mot dommere eller andre må vi som klubb slå hardt og tydelig ned på. Spesielt må vi beskytte våre flotte jenter og gutter som ønsker å bidra som dommere.

På Lørenbanen jobber vi også for å ha synlige kampverter til stede på hver eneste kamp. Kampvertens rolle er å sørge for at alle har det fint, nyter god fotball, og vedkommende skal roe ned stemningen dersom publikum tar av. Opplever du noe du ikke liker – ta kontakt med kampverten!

Mvh

Hasle-Løren Fotball

Legg igjen en kommentar