Innkalling til årlig møte i Hasle-Løren Fotball

Fotballstyret innkaller herved til årsmøte i Hasle-Løren Fotball.

Årsmøtet avholdes den 10.02.2022 via TEAMS, kl. 19:00

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 07.02.2022 til stale.hamnvik@hasle-loren.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.hasle-loren.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Møtet vil finne sted på TEAMS; påmelding må sendes stale.hamnvik@hasle-loren.no innen 09.02.2022, med overskrift Årlig Møte.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Legg igjen en kommentar