Registrering av besøkende til HL-cup – Kohort1

Grunnet den pågående pandemien ønsker vi å lette eventuell smittesporing ved å registrere besøkende til Lørenbanen. Innsamlet informasjon benyttes kun for å bidra til smittesporing ved et eventuelt påvist covid-19 tilfelle. Listen beholdes i 10 dager og slettes deretter. Det totale antall personer i en kohort skal ikke overstige 200 stk. Les mer om dette i fotballens koronahåndbok.

Vi oppfordrer alle til å holde minst 1 meters avstand og ha gode rutiner for håndhygiene.

Kohort nummer 1 er den halvdelen av elleverbanen som ligger nærmest ishallen.

  Navn:
  Telefon:
  Ærend:
  Kjønn (spillerne):
  Født år (spillerne)
  Gruppe:
  Klubb:
  Annen merknad: