Registrering av lagliste til HL-cup 2021

Her kan lagleder registrere lagliste for de lag som er påmeldt Hasle-Løren Fotballcup lørdag 21. og søndag 22. august 2021. Laglisten sendes inn her evt. leveres i sekretariatet senest 20 minutter før lagets første kamp. Som et smittesporingtiltak ber vi tilskuere og lagets støtteapparat forøvrig om å registrere seg på egen side for Registrering av besøkende