Banefordeling

Lørenbanen er delt i to: en stor bane (foran klubbhuset), og en 7-er bane (nærmest Refstad barnehage). Vi er stolte over å kunne tilby nytt kunstgress fra sommeren 2016/17.

Det er alltid hyggelig å se mange spillere på Lørenbanen, og ønsker du å leie deler av banen, få slått på lysene eller bidra på annet vis til klubbens fotballbane, ta kontakt!

For leie av banen

Send en henvendelse via e-post til post@hasle-loren.no.

Lys 

Flomlyset skrus på manuelt via SMS når det er behov for det; primært av sportslig leder, sekundært av klubbens leder, driftsleder eller daglig leder.

Lyset går automatisk av klokka 22.15 hver dag – og det kan da ikke skrus på igjen. Klubben er opptatt av å skru av lyset tidligere når det ikke er aktivitet på banen.

Banefordeling

Banefordeling endres fra uke til uke. Ukens banefordeling finner du ved å følge denne lenken: https://lagetmitt.net/embed/pitchMap.php?lmToken=5b7eae5d10565-998

Midlertidig ansvarlig: Viggo Antonsen. E-post viggo.anthonsen@hasle-loren.no . Telefon: 934 80 781

Driftsleder

Ved forespørsler om måking, flytting av mål, flyttbare gjerder, vedlikehold e.l. kontakt driftsleder Torbjørn Eldshøy på telefon 920 61 962, eller e-post: driftsleder@hasle-loren.no.

Oversikt over baneinndelingen

Baneinndeling