Fair Play på Lørenbanen

Fair Play er viktig for oss i Hasle Løren. Kampvertene ikledd de gule vestene er vår måte å sørge for at spillerne får en trygg ramme rundt kampene på vår bane. Vi ønsker at alle skal ha gode opplevelser både før, under og etter kampene.

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen, og kal prege aktiviteten vår på alle nivåer. Det handler om respekt for, og etterlevelse av, gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

Fotballarenaen er en arena hvor vi skal ha respekt for alle mennesker og forsterke fellesskapet. Fotballkamper skal foregå i trygge rammer slik at alle får gode opplevelser.

Vi ønsker at tilskuere og støtteapparat skal:

 • Gi oppmuntring til spillerne i medgang og motgang.
 • Gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play
 • Respektere trenerens kampledelse
 • Respektere dommerens avgjørelser

I Hasle-Løren ønsker vi at spillere og lagledere/trenere skal oppholde seg på motsatt side av spillernes foreldre under trening og kamp. Dette for å gi både spillerne og kampledere ro i gjennomføringen av kamp og trening.  

Hasle- Løren ble kåret til årets Fair Play klubb i Oslo i 2021.

fair play kampverter på Lørenbanen @hasle-loren.il

Dette er kampvertens oppgaver:

Før kamp:

 • Ønske begge lag og dommer velkommen
 • Sørge for at tilskuere står på riktig sted, og godt utenfor sidelinje
 • Forsikre dere om at hjemmelagets trener avholder Fair Play-møte før kamp

Under kamp:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser
 • Prate med dommeren i pausen
 • Påse at alle tilskuere holder seg på sidelinjen
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, ta kontakt om det går over streken
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, mot spillere og dommer

Etter kampen:

 • Bistå i å organisere Fair Play-hilsen om nødvendig, dersom ikke trenerne gjør det
 • Takke begge lag og dommere
 • Rydde rundt banen etter kampslutt

Har du spørsmål, kontakt fair-play@hasle-loren.no

Les mer om Fair Play komitéen i hasle-Løren ved å klikke her.

Les også: Snart er det din tur til å være kampvert