Fair Play komité i Hasle Løren

Fair Play handler om respekt for, og etterlevelse av, gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid og handler om det som skjer på og utenfor banen. Fair Paly skal prege aktiviteten i Hasle Løren på alle nivåer.

Fair Play komiteens oppgaver er:

  • Være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
  • Ansvarlig for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter klubben.
  •  Rekruttere i samarbeid med lagledere Fkampverter på lagsnivå
  • Fremme aktivt Fair Play engasjement i lagene og årgangene
  • Klubbens ansvarlig for arbeidet med Fair Play mot krets og forbund. Fair-play komiteen deltar aktivt på alle oppstartsmøter for nye årskull og foreldremøter for ny sesong.
  • Det er Fair-play ansvarlig som tar initiativ for å sette opp datoer og kommunisere opplegg via lagledere. Fair-play ansvarlig bidra aktivt til planlegging av Fair-Play aktiviteter og implementering av disse i årshjul

Fair Play komité:

E-postadresse til Fair Play komitéen: fair-play@hasle-loren.no

Fair Play ansvarlig er Mette Mannsåker, telefon 93668106

Komitémedlemmer: Jørgen Kongsro, telefon915 62 852, Ragnhild Holst, telefon 99229386 og Fatoumatta Densi, telefon 98313176

Les mer om Fair Play i Hasle-Løren: