Innkalling til årlig møte i Hasle-Løren Fotball

Til medlemmene i Hasle-Løren

Oslo, 06.01.2023

Innkalling til årlig møte i Hasle-Løren Fotball

Fotballstyret innkaller herved til årsmøte i Hasle-Løren Fotball.

Årlig møte avholdes den 08.02.2023 på Klubbhuset kl. 19:00 – 21:00

Saker som et medlem ønsker tatt opp på Årlig møte må sendes styret senest 01.02.2023 til stale.hamnvik@hasle-loren.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.hasle-løren.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til Årlig møte!

Med vennlig hilsen

Styret

Legg igjen en kommentar