Innkalling til årlig møte i Hasle-Løren Fotball

Til medlemmene i Hasle-Løren

Oslo, den 31.01.2024

Fotballstyret innkaller herved til årsmøte i Hasle-Løren Fotball

Årlig møte avholdes den 14.02.2024 på Klubbhuset kl. 18:00 – 20:00

Saker som et medlem ønsker tatt opp på Årlig møte, må sendes styret senest 05.02.2024 til
stale.hamnvik@hasle-loren.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.hasle-løren.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til Årlig møte!

Med vennlig hilsen
Styret

Vedlegg/saksdokumenter

Innkalling til Årligmøte i Hasle-Løren Fotball 2024

Sak 3 – Saksliste for Årligmøte Hasle-Løren Fotball – 2024

Sak 7 – Årsberetning Hasle-Løren Fotball 2024

Sak 9 – Rapport distribuert – HL – Fotball Senior

Sak 9 – Rapport distribuert – HL – Fotball Yngres

Sak 11 – Styrets innstilling til treningsavgift 2024

Sak 12 – Hasle Løren Fotball Budsjett 2024 ink periodisering – Yngres

Sak 13 – Hasle Løren Fotball Valg av styremedlemmer og utvidet styre

Oppdag mer fra Fotball

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese