NB! Oppdatert 26. mars – Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak som følge av smittesituasjonen

Oslo kommune gikk i dag 26.mars tilbake på kravet om to meters avstand, og det én meter som gjelder som tidligere.

 

 

Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

Oslo kommune har derfor endret på sine retningslinjer, og følgende gjelder:

Alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge er stengt

Utendørs idrettsanlegg

For barn og unge under 20 år er det tillatt med organisert idrett i grupper på maks 10 personer utendørs, så lenge alle kan holde én meter avstand til enhver tid. Voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 10 som deltar.

For voksne frarådes det å bedrive organisert trening. Det anbefales heller ikke å bedrive egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke anleggene på egenhånd, så lenge de holder to meter avstand til andre på anlegget. Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.

Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, kan anlegget bli stengt.

Updated: 30. mars 2021 — 09:26

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Hasle-Løren fotball © 2020